Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech.

Inicieu la sessió

Identifiqueu-vos amb el nom d'usuari de la Intranet UPC o inseriu el certificat digital.

Certificat digital

Connecta el certificat digital

No podeu entrar?

Ajuda per al canvi i oblit de contrasenya de la UPC o per a l'ús del Certificat Digital.

Contacteu amb l'ATIC per fer qualsevol consulta, petició o comunicar alguna incidència que pogueu tenir en la utilització dels serveis d'UPCnet.

  • El nostre horari d'atenció és de dilluns a divendres, laborables de 8h a 21h (excepte agost de 8h a 15h).
  • També podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic (aticupcnet.es) i per telèfon 93 4016213.
  • Desconfieu dels missatges que us sol⋅licitin dades privades sense haver-ho sol⋅licitat (phishing): Si rebeu un missatge sol⋅licitant-vos verificar les dades d'accés al vostre compte (nom d'usuari i contrasenya) NO EL RESPONGUEU i no cliqueu a cap dels enllaςos que el missatge pugui contenir. Aquests missatges són distribuïts amb la intenció de fer ús de les vostres dades de forma fraudulenta (Més informació: Què és el phishing?).
  • Recordeu que podeu trobar resposta a les preguntes més freqüents dels usuaris dels nostres serveis (FAQs) i informació dels serveis a la web http://upcnet.upc.edu