Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech.

Inicieu la sessió

Identifiqueu-vos amb el nom d'usuari de la Intranet UPC o inseriu el certificat digital.

Certificat digital

Connecta el certificat digital

No podeu entrar?

Ajuda per al canvi i oblit de contrasenya de la UPC o per a l'ús del Certificat Digital.

ATENCIÓ:

A partir del 24 d'abril canviarà l'aspecte del portal de validació.

Més informació a l'enllaç.

Contacteu amb eSICT per fer qualsevol consulta, petició o comunicar alguna incidència que pogueu tenir en la utilització dels serveis dels Serveis Informàtics del Campus Terrassa.


  • El nostre horari d'atenció és de dilluns a divendres, laborables de 8h a 14h i de 15:30h a 18.30h (excepte divendres tarda) i a l'estiu de 8h a 14h.
  • També podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic (sict.atencioupc.edu) i per telèfon 93 73 98666.
  • Recordeu que podeu trobar resposta a les preguntes més freqüents dels usuaris dels nostres serveis (FAQ) i informació dels serveis a la web http://sict.upc.edu