Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech.

Inicieu la sessió

Identifiqueu-vos amb el nom d'usuari de la Intranet UPC o inseriu el certificat digital.

Certificat digital

Connecta el certificat digital

No podeu entrar?

Ajuda per al canvi i oblit de contrasenya de la UPC o per a l'ús del Certificat Digital.

Si tens usuari i password per accedir a l'e-secretaria entra a eSuport Prisma i comunica't amb nosaltres per a suggeriments/incidències/consultes sobre l'aplicació. Mitjançant l'eSuport Prisma podràs fer el seu seguiment.


Recorda que per a problemes d'accés podeu contactar amb el Centre d'Atenció TIC (ATIC).

  • 93 401 62 13
  • atic@upcnet.es
  • http://www.upcnet.es/atic
  • Horari d'atenció de 8:00 a 21:00 de dilluns a divendres.