Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech.

Inicieu la sessió

Identifiqueu-vos amb el nom d'usuari de la Intranet UPC o inseriu el certificat digital.

Certificat digital

Connecta el certificat digital

No podeu entrar?

Ajuda per al canvi i oblit de contrasenya de la UPC o per a l'ús del Certificat Digital.

ATENCIÓ:

A partir del 24 d'abril canviarà l'aspecte del portal de validació.

Més informació a l'enllaç.

Contacteu amb l'ATIC per fer qualsevol consulta, petició o comunicar alguna incidència que pugueu tenir en la utilització dels serveis d'UPCnet.


Desconfieu dels missatges que us sol·licitin dades privades sense haver-ho sol·licitat (phishing): Si rebeu un missatge sol·licitant-vos verificar les dades d'accés al vostre compte (nom d'usuari i contrasenya) NO EL RESPONGUEU i no cliqueu a cap dels enllços que el missatge pugui contenir. Aquests missatges són distribuïts amb la intenció de fer ús de les vostres dades de forma fraudulenta (Més informació: Què és el phishing?).


Recordeu que podeu trobar resposta a les preguntes més freqüents dels Serveis TIC de la UPC al web http://serveistic.upc.edu/