Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech.

Inicieu la sessió

Identifiqueu-vos amb el nom d'usuari de la Intranet UPC o inseriu el certificat digital.

Certificat digital

Connecta el certificat digital

No podeu entrar?

Ajuda per al canvi i oblit de contrasenya de la UPC o per a l'ús del Certificat Digital.

Contacta amb Suport FIB per fer qualsevol consulta, petició o comunicar alguna incidència que tinguis en la utilització dels serveis de l'LCFIB.

També pots enviar un correu a inlab@fib.upc.edu o contactar presencialment o telefònicament amb els nostres punts d'atenció a l'usuari . En aquest cas, obrirem igualment un tíquet de forma que podràs fer el seguiment i rebre el feedback del seu estat.

Horari d'atenció de 8:00 a 21:00 de dilluns a divendres.

Si no pots accedir a aquesta aplicació, pots contactar amb el Centre d'Atenció TIC (ATIC).
  • 93 401 62 13
  • atic@upcnet.es
  • http://www.upcnet.es/atic

  • Horari d'atenció de 8:00 a 21:00 de dilluns a divendres.